Sexy-Lexi


Sexy, (nå ja) Lexi är Procentpaniks eget lexikon över svenska bolagsnamn och varför företagen heter som de gör. 
Vi reflekterar sällan över ett bolags/företagsnamn, vi bara vänjer oss vid det. Men Procentpanik har grävt lite djupare. Ibland har det varit omöjligt att ta reda på fakta då det varken finns på nätet eller bolaget inte velat svara på mejl som jag skickat. Jag gör verkligen inte anspråk på att kunna bakgrunden till alla svenska börsnoterade bolag utan mitt lexikon är baserat på de vanligast förekommande och sådana som jag personligen tyckt varit intressanta. Jag har lärt mig mycket och fått reda på saker jag inte visste innan, hoppas det ger dig som läsare åtminstone någon ny insikt....
AAK  Aarhus Karlshamn Ett sammgående 2005 mellan Aarhus United och gamla "sojjan" i Karlshamns.

ABB Ltd  Förkortning för Asea Brown Boveri som är en svensk-schweizisk verkstadskoncern som 1988 gick ihop. ASEA i sin tur står för Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget.

Abba  (Sillföretag i Kungshamn men ingår numera i Orkla koncernen) Namnet kommer från grundarna och står för Aktiebolag bröderna ameln. Lite knepigt eftersom vi normalt stavar första bokstaven i ett efternamn med stor bokstav.


Abelco (Abelco Investment Group AB)
Grundades av Thomas Steen och är ett företag som investerar i bolag på väg till börsen. Abelcos aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic MTF sedan 24 maj 2017


Acando  Namnet är en omskrivning av I can do (engelska). Vem som kom på namnet är oklart men de fick sitt namn 1999.

Addtech Flashigt namn som antyder om ett relativt ungt bolag men faktum är att det grundades redan 1906 men då under namnet Bergman & Beving. Grundarna Arvid Bergman och Fritz Beving importerade tekniska produkter från Tyskland främst vatten och elmätare och automatiska vågar. 2001 föds Addtech som då expanderat kraftigt och 1976 blev man ett noterat bolag.

Alfa laval  Ett av Sveriges äldsta företag, bildades redan 1883 av uppfinnaren av separatorn Gustaf de Laval och hans kompanjon Oscar Lamm som bildade bolaget The company AB separator. Man köper 1889 upp Clemens von Bechtolsheims patent på koniska metaldiskar sk. Alfa-discs som ökar separatorns kapacitet mångfalt. 1963 byter man namn till Alfa-Laval. 1991 köper Tetra pak och familjen Rausing Alfa-Laval. Alfa-Laval har en så pass intressant och gedigen historia att den inte låter sig berättas här på ett enkelt vis utan jag hänvisar nyfikna att gå in på deras hemsida och läsa mer.

ALM equity AB Helt enkelt efternamnet på Grundaren och VD:n Per Gunnar Joakim Alm. Ett fastighetsutvecklingsbolag som registrerades redan 1997. Är noterat på First North Stockholm.

Anoto  Förklaringen jag fick när jag kontaktade företaget var att det är ursprungligen taget från det engelska ordet annotate. Nu blir det plötsligt lite klurigare för ordet annotate inräknat med böjningen annotating har mer än en betydelse även om det rör sig i samma område. Men ungefär så här:
Annotate = notation(not) kommentar, kommentera, förse med förklarande noter, Anteckning förklaring eller göra lämpliga anteckningar. När man vet att Anoto group AB tillverkar digitala pennor och digitala papper eller digitala skrivlösningar så tänds det kanske ett liljeholmens ljus över namnvalet.

Assa Abloy  Sammanslagning av företagen Assa AB och Abloy. Assa som grundades redan 1881 av August Stenman. Jag hittar inga uppgifter från var namnet Assa kommer ifrån men en inte allt för vågad gissning är att Augusstenman tog bokstäver i sitt namn. Abloy Oy ingick i Wärtsilä koncernen men Wärtsilä fusionerade och företaget döptes om till Metra Oy Ab. Metra köpte upp Assa AB från Securitas och Assa Abloy skapades 1994.


Atlas Copco  För att göra en lång historia extremt kort så är det en sammanslagning (1956) av två företagsnamn, det svenska aktiebolaget Atlas som köpte det belgiska Airpic engeneering där Copco är en akronym av det franska Compagnie Pneumatique Commerciale.

Axfood  1873 startade Axel Johnson ett företag som exporterade järn och importerade kol. Sonen Axel tog över 1910 när fadern dog och hette då Axel Ax:son Johnson. 1982 tog Antonia Ax:son Johnson över rodret och idag sitter hennes dotter Caroline Berg som VD för koncernen. Flera av Johnsonkoncernens bolag heter någonting med Ax i namnet ex: Axfast och Novax. Även deras interna inovationsprogram kallas för Axlab.


Bonava  Avknoppas från NCC 2016 och bildar det nya bolaget. Namnet Bonava är sammansatt av ordet Bo (hemmet) och nav, den levande platsen runt omkring. (A:et i slutet har troligen tillkommit för att det ska bli lättare att uttala men detta med A:et är min egen tes).


Bure Equity Bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993.


Castellum Bildades på 90-talet när det var kris i Sverige. Det var en tid då många fastighetsbolag gick i konkurs och hela fastighetsbranschen förändrades. För att stabilisera marknaden tog staten tag i rodret och bildade bolaget Securum som så småningom avvecklades. Fastigheterna samlades i nya bolag. Bland annat i nybildade Castellum. Namnet betyder kastell eller borg och skulle symbolisera stabilitet. Castellum kan även betyda utkikstorn från vilket man tar ut kursen eller ser saker ur det breda perspektivet.


Cloetta  Efternamnet på bröderna Bernard, Christoffer och Nutin Cloetta (ursprungligen Schweizare) som startade Sveriges första chokladfabrik i Malmö år 1873.

Doro  
Namnet kommer från den ingenjör som hjälpte Doros grundare att ta fram deras allra första produkt. Denna ingenjör hade två söner, Donald och Robin. En akronym helt enkelt. Året var 1974.

Ellos = Visserligen inte ett börsnoterat bolag men kanske roligt ändå att veta var namnet kommer ifrån. Ellos grundades 1947 av Olle Blomqvist och Lars Gustavsson. Man tänkte från början registrera bolaget som LO:s (Lars + Olle) men risken att förväxlas med redan existerande  LO (Landsorganisationen) var påtaglig varför man istället valde att skriva namnet som man uttalar bokstäverna och så blev det.


GARO Är ett företag som under eget varumärke utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden. Startade redan 1939 i ett uthus med många ideer och mycket vilja. 1941 registrerades Gårö elektriska. 1994 blev GÅRÖ – GARO, prickarna i namnet togs bort med tanke på exportmarknaderna.


 Hemfosa  Är den näst största privata fastighetsägaren av samhällsfastigheter i Sverige och det enda börsnoterade fastighetsbolaget med den inriktningen. Därför har de en unik position på marknader i Sverige, Norge och Finland. Startade upp år 2009 men börsnoterades inte förrän 2014. Namnet kommer ifrån den gård som dåvarande vd, Jens Engwall, äger och bor på i Södertörn ett par mil från Stockholm. Hemfosa blev uppköpt av SBB och endast avknoppningen Nyfosa finns kvar.


 ICA  Förkortning för InköpsCentralernas Aktiebolag.


IKEA  Vissrligen inte ett börsbolag men jag tar med det som ren kuriosa. Ingavar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd.

Inwido  
Grunden till den svenska verksamheten inom Inwido lades 1924 då Lenhovda Snickerifabrik startade i närheten av Växjö i Småland. Sedmera blev detta Elitfönster som efter byggkrisen på 90-talet fusionerade med Myresjöfönster och blir Inwido. Idag ingår även Hajom, snickar-per och ERA-fönster i koncernen. Namnet Inwido togs 2004 i samband med att Ratos köpte dåvarande Elitgruppen. Det var en kreativ reklambyrå som kom på namnet, som betyder International windows and doors.

JM  Byggbolaget som grundades 1945 av byggnadsingengören John Mattson tog namnet efter hans initsialer.

Klövern  2002 Dåvarande IT-bolaget Adcores verksamhet delas upp och Adcore AB namnändras till Klövern AB med inriktning på fastigheter. Gustav Hermelin är VD. 2003 bolaget noteras på börsens O-lista. 2011 Hermelin avgår som VD. 2012 Rutger Arnhult blir ny VD i Januari detta år. 2019 har Klövern ett fastighetsbestånd till ett värde av Ca: 52 miljarder bla i New york och Köpenhamn och naturligtvis många fastigheter i Sverige

K2A  Knaust och Andersson grundade fastighetsbolaget 2013. Men det var 2st Knaust och en Andersson så det fick bli det smått geniala K2A. Latour  Informationsavdelningen på Latour vet inte mer än att familjen Douglas bestämde namnet på 80-talet och jag hänvisas till att ta kontakt med familjen. Erik Douglas vägrar svara på mejl så frågan är ännu obesvarad.
 


Lifco  1946 bildades Landstingens inköpsförening som bla köpte in medicinskt vårdmaterial. 1993 köptes det upp av dåvarande ledningen och procuritas och döptes om till Lifco. Investor relations misstänker att namnet har att göra med att grunden till bolaget är det som en gång i tiden var Landstingens iköpsförening och så satte man till ett co för company i slutet.
 


Midsona  1892 bildas Wilhelm Sonesson & Co sedemera AB. Noterades första gången 1971 på stockholms fondbörs och igen 1999. Man köper upp Midelfart 2007 och 2010 döps bolaget till Midsona. En akronym av Midelfart och Sonesson + ett litet A på slutet.
 


NCC  Nordic Construction Company välkänt Svenskt bygg och fastihetsbolag.
 

NIBE  1952, Grundaren Nils Bernerup:s två första bokstäver i för och efternamn bildar bolagsnamnet. 1989 ombildar man bolaget till NIBE industrier och 16 juni 1997 noteras man på Stockholmsbörsen.


Nobina  Känd kollektivtrafikoperatör i norden. Många som har denna aktie i portföljen men garanterat färre som vet att Nobina kommer från det latinska ordet Nobus som betyder ”med oss” eller ”kom med oss”.
 


Nolato Grundades 1938 som Nordiska Latexfabriken i Torekov AB med varumärket Nolato som sedan 1982 är företagets namn. Åter igen en akronym: Nordiska Latexfabriken i Torekov.
 

NP3 Bildades 2010 Och Där N:et i namnet står för Norra Sverige och P:et står för Personlig. Siffran 3 kommer från att de var tre stycken som bildade bolaget, Andreas Nelvig, Lars Bäckvall och Rickard Backlund.


PEAB Eller Paulsson Entreprenad AB som är det långa namnet döpt efter företagets grundare Mats och Erik Paulsson.
 


Pegroco Grundades 2007 av Peter Sandberg och Per Grunewald där även Håkan Johansson var med, men inte operativt. Namnet Pegroco representerar Per Grunewald och Co. Logon med Pi-tecken kommer från P:et respektive I:et i "Pegroco Invest".
 


RATOS  Namnet är en akronym av företagsgrundarna Ragnar och Torsten Söderberg.
 


Sagax AB SAGAX är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax grundades 2004 och ’Sagax’ på latin kan översättas med ”framsynthet”. Sedan 2004 har David Mindus varit Styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget.


SCA  Svenska Cellulosa AB.

 


SEMCON  Grundaren tyckte att Semcon var ett bra namn och det står för: Scandinavian Engineering & Marketing Consultants.
 


SKF Svenska kullagerfabriken startade 1907 som en avknoppning av Gamlestadens fabriker i Goteborg.

 
Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Några medarbetare på Alfred Berg Kapitalförvaltning gör våren 1993 en analys av nordiska små bolags värdering i förhållande till stora. Analysen påvisar stor potential för aktier i små och medelstora bolag i Sverige och Finland. Detta leder till idén att skapa ett börsnoterat investmentbolag med sådan placeringsinriktning. Investment AB Bure, Banco Fonder, AMF Pension och Alfred Berg bildar tillsammans med 1700 privatpersoner Svolder AB (publ). Den 30 juni 1993 noteras bolaget på Stockholmsbörsens O-lista.


Arbetsnamnet var ursprungligen Gungner, Odens träffsäkra spjut. Bolagets rådgivare hade dock slarvat i efterforskningarna och familjen Gungner var svårförhandlad. Svolder fick ersätta som bolagsnamn. Svolder är platsen för ett sjöslag år 1000 mellan nordiska kungar, varefter ett framgångsrikt nordiskt rike bildades.
 


Sweco är en svensk koncern bestående av ett antal teknikkonsultföretag med inriktning mot anläggnings- och byggnadskonstruktion, installationsteknik, arkitektur, infrastruktur, energi och miljö. Grundades 1997 när företaget FFNS köpte VBB. Sweco står för Swedish Consultants, och är ett namn som VBB använde i sina internationella uppdrag.


 
Swedol grundades 1963 som enskild firma av Curt Svedberg. Från början sålde Svedberg smörjoljor och liknande till åkeriägare. En dag klagade en åkare på att hydraulslangarna hela tiden gick sönder varpå Svedberg började sälja slang och bolaget Hydraulprodukter Swedol var fött. Namnet kom från Svedbergs eget namn och smörjoljan Veedol.
 


Tobii  Vårt svenska eye tracking bolag som har fått sitt namn efter en liten kille som heter Tobias. Vid denna tidpunkt kunde han inte riktigt uttala sitt namn och det blev Tobi. Det andra i:et satte bolaget dit för att få en unik twist på det hela. Är inte detta en sann solskenhistoria så säg....
 


TROAX  Förkortning för Troedsson och Axelsson. De fyra Bröderna Axelsson grundade företaget 1955.


Uniflex  Bemanningsföretag och namnet är en sammanslagning av orden för: Universellt - stort och Flex – flexibelt.
 


Volvo  Namnet Volvo är latin och betyder bland annat "jag rullar" och var ursprungligen inrättat som ett namn på ett av SKF:s kullager. Volvo lastvagnar är idag den enda svenska delen medan Volvo cars ägs av kinesiska Geely.
 


Vitec  Är ett nordiskt programvarubolag. De utvecklar verksamhetskritiska programvaror för specifika branschers unika behov - Vertical Market Software. Företaget grundades 1985 som ett avknoppningsbolag från Umeå universitet. Namnet Vitec är Påhittat och betyder ingenting enl.deras informationsavdelning.
 


SEMAFO  Ett kanadabaserat gruvbolag som har verksamhet i västafrika. Namnet är en akronym av Société d’Exploration Minière en Afrique de l’Ouest. Aktien är köpbar över svenska börsen och ex genom Avanza.


Bolag som är avnoterade eller ej längre finns:

Intentia Björn Algkvist, Mikael Agerås och Göran Felldin var studentkamrater på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi i Linköping i början av 1980-talet. De ville ha frihet och de ville inte arbeta i ett stort företag. De startade eget. Eftersom de var fattiga studenter hade de "inte en tia" och kallade följaktligen sitt företag Intentia. Bolaget avnoterades 2006.

Fermenta AB var ett bioteknikföretag (penicilintillverkare) som startades 1975 av Astra och Kabi i form av en samägd penicillinfabrik i Strängnäs. 1981 köptes bolaget av Refaat El-Sayed och aktierna ökade efet ytterligare uppköp till rekordnivåer. 1986 avslöjades dock at Refaat inte hade någon doktorshatt i biokemi och aktien störtdök. 1994 blev det uppköpt i ett omvänt förvärv av Larmag (Lars Magnussons bolag) sedan följer en rad av uppköp av andra ägare till det slutligen 2005 upplöstes som juridisk person. 
Refaat var även känd för att ta till ordspråk i sina beskrivningar på möten, några har blivit klassiker:
"När katten tappar mössan dansar råttorna på bordet"
"Vi simmar alla i samma båt"
"Här ligger en gravad hund"

Hemfosa fastigheter AB  Företaget grundades 2009 av Jens Engwall och Bengt Kjell med ett förflutet som VD respektive styrelseordförande i det börsnoterade fastighetsbolaget Kungsleden. Hemfosa börsnoterades 2014. Det gick som tåget och var ett av Sveriges första bolag att ha kvartalsutdelning ej preferensaktier inräknade. SKF:s tidigare huvudkontor ägdes faktiskt av Hemfosa. 2021 avnoterades det dock efter att SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) köpt upp och inlemmat det i sin stora famn.

Allgon AB, tidigare Smarteq, är ett svenskt bolag tidigare börsnoterat men avnoterat mars 2021 sedan Bure equity gjort det till ett dotterföretag under deras paraply. 
Det har också funnits ett helt annat bolag som också hetat Allgon AB 

Allgon AB , det köptes av LGP Telecom Holding AB (senare LGP Allgon Holding AB) och avnoterades från Stockholmsbörsens A-lista 2003. LGP Allgon Holding AB köptes 2004 av Powerwave Technologies Inc., varefter det avnoterades från Stockholmsbörsens O-lista 2006.

AB Custos 1937-2004 ( ej att föväxla med Fövaltnings AB Johnson Pump som 2006 ändrade namn till AB Custos). För att göra en lång historia kort så bildade Skandinaviska banken 1937 ett investmentbolag som fick namnet AB Custos. På latin så betyder Custos väktare eller beskyddare. Custos övertog Skandinaviska bankens aktieposter i bla Hufudstaden, I början på 70-talet hade innehaven expanderat och man hade betydande poster i Billerud, Boliden, Gränges ,Volvo och Uddeholm, Skanska och SE banken. 1992-Finanskris! Värdet på tillgångarna sjönk. 1995 tog Sven Hagströmmer och Mats Qviberg över kontrollen. De ägde redan investmentbolaget Öresund. Under de följande åren såldes innehaven bit för bit ut och 2004 fusionerades de båda bolagen och custos försvann från scenen.

 


8 kommentarer:

 1. Trevlig läsning! Jag kan bekräfta att ASSA, precis som du antar, har fått sitt namn efter grundaren August Stenman. ASSA = August Stenman Stenman August.

  SvaraRadera
 2. Hej.
  Kul att du gillade fliken. Nu blir jag nyfiken, Denna "inside informaton" har jag inte lyckats hitta på nätet inte ens på ASSA:s egen hemsida så jag undrar hur du kommit över den? Jag skulle bli väldigt glad för lite mer information om detta, du får gärna lägga upp en länk eller något annat jag kan läsa som bekräftar dina uppgifter. Tack på förhand // PP

  SvaraRadera
 3. Åhhh... sånt här gillar jag!!! Mycket bra information.
  Vad det gäller Latour är den enda information jag kan erbjuda att namnet betyder "tornet" på franska och att Gustav Douglas är störste ägare genom förvaltningsbolaget "wasatornet". Det är tydligen nån grej med torn i den familjen...!?
  Fiskar jag upp något mer konkret svar återkommer jag.

  Mvh / K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej KPK.
   Tack för infon och ev kommande information, allt är av intresse. Jo jag läste på om Latour innan jag skrev om dem här så både Wasatornet och att det betyder torn på Franska visste jag men det som irriterar mig mes är att de inte ens bemödar sig att svara på mejl men de är väl för "fina" för att prata med vanligt folk.

   Radera
  2. Hej igen!
   Jag skickade ett mail till Latour och frågade angående namnet och fick följande svar:
   "Hej, tack för ditt mail.
   Jag har tyvärr inget direkt svar på din fråga. Namnet kan hänga ihop med Latours största ägare, familjen Douglas, som äger sina aktier genom Wasatornet, vilket också klingar samman med torn i namnet"
   Mvh / Investment Latour AB

   Så där ja! Det blev man ju mycket klokare på, ha ha ha!
   Anledningen till mitt mail var just att få information som man inte kan läsa på hemsidan. Vi får hoppas de levererar bra resultat till oss aktieägare stället.

   Mvh / K

   Radera
  3. Så här såg svaret ut jag fick från Latour:
   Tack för ditt mail.

   Gällande din fråga är det vår huvudägare familjen Douglas som bestämde namnet på 80-talet. För en närmare beskrivning om hur de kom fram till just namnet Latour får jag hänvisa dig till att ta kontakt med familjen Douglas direkt.
   Vänlig hälsning
   Katarina Rautenberg

   Sedan skickade jag ett mejl till Erik Douglas men han sket fullständigt i att svara mig! Visserligen var han på semester när mejlet sändes men det ursäktar inget.

   I'm on vacation. If there’s anything urgent;

   email Asa Dengg, asa.dengg (at) orbiterab (dot )com

   Best regards Eric

   Ja vi får hoppas på att de är bättre på att leverera utdelningspengar än mejl.

   Radera
 4. Lite från en svunnen tid (dotcom-eran), men tycker den är rätt kul;

  Björn Algkvist, Mikael Agerås och Göran Felldin var studentkamrater på civilingenjörsutbildningen Industriell ekonomi i Linköping i början av 1980-talet. De ville ha frihet och de ville inte arbeta i ett stort företag. De startade eget. Eftersom de var fattiga studenter hade de "inte en tia" och kallade följaktligen sitt företag Intentia. (Brödtexten saxad från DN).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för infon! Alltid kul med extra input. Får se vad jag med denna infon. Googlade intentia och som du skrev så avnoterades bolaget efter uppköp. Jag drar nog in en extra linje för avslutade bolag, det finns ju rätt några stycken.

   Mvh // PP

   Radera