Preff o D-stugan


24-05-06
Tråkigt besked från K2A som jag ägt sedan 2016. De ställer in betalningen på preferensaktien till minst Q1 2025. Jag har inte tid att vänta så jag tar en förlust och säljer. Som tur var hade jag fått bra utdelning över dessa åren så förlusten var strax under 6000kr.


23-10-10
Utsikterna för att SBB inom överskådlig framtid skulle börja med utdelningar igen ser minst sagt mörk ut. Jag valde att sälja hela innehavet med förlust. Pengarna från dessa försäljningar investerade jag i ETF:erna XACT och VGWL.


23-08-16
Det har blivit fler förändringar i Preff o D-stugeportföljen. SBB-D ställer in sina utdelningar. Detta gör att jag tappar 2000kr i utdelning 2023 och till nästa år tappar jag 4000kr. Vägen utför gick för snabbt och jag han inte med i svängarna när SBB rasade. Jag har fortfarande kvar innehavet och det känns meningslöst att sälja. Jag behåller och hoppas att de kan reda ut skiten och att bolaget någon gång i framtiden börjar dela ut igen eller stiger så pass i värde att det är meningsfullt att sälja, vi får väl se hur det går...


23-05-08

Efter en del överväganden så gjorde jag en förändring. Jag har avvecklat och helt sålt av Heimstaden som var mitt minsta innehav. På årsbasis sjunker utdelningen från stugportföljen med 1000:- men pengarna investerades i ETF:en XACT istället.


22-10-19

Jag tror mig nu ha nått det slutgiltiga målet med min Stugportfölj. Jag kunde inte låta bli att runda av siffrorna lite när hela pref och D-aktie sektorn dök som en sten och direktavkastningen ökade. Det blev några Heimstaden och Fastpartner. Jag har nu lärt mig att man aldrig ska säga aldrig när det gäller aktieköp. så kanske jag rundar av uppåt i heimstaden så jag får 500kr vid varje utdelningstillfälle även där. Men som sagt vi får se. Så här ser det ut nu och inför nästa år:
22-07-08
Jag har redovisat min sk Preff och D stuga över tid men det kanske inte har gjorts korrekt. Faktum är ju att jag har räknat in Cibus i denna tabell. Det har liksom fallit sig naturligt men är ju egentligen fel. Cibus är inte vare sig preferens eller D aktie utan en normal stamaktie. Däremot så har den utdelning varje månad och det var orsaken till att jag tog med den. Nu har jag valt att plocka väck den från just denna redovisningen. Likaledes så är ju SBB-B en månadsutdelare som jag velat ha med i preff och D stugan men det är samma regler som gäller för den, det är en stamaktie. Så, för att ge er en helt korrekt bild av hur det ser ut så lägger jag in utdelningsschemat som det ska se ut.


Denna portfölj har nått sitt mål och pengarna som den genererar täcker gott och väl både lån och elräkning för min sommarstuga som det en gång var tänkt när jag satte upp portföljen. Det känns gött att nå sina uppsatta mål!
22-03-14
När jag väl var i hamn med att jämna till antalet Volati pref till 50st så hände två saker. Ett, jag hittade ett nytt intressant bolag nämligen fastpartner och deras D aktier. Jag kunde helt enkelt inte låta bli och har börjat köpa på mig lite. Jag har inte bestämt mig för det "rätta" antalet jag vill ha men 400st känns rimligt. Det blir ungefär samma investering och utdelning som jag har i NP3 och Sagax. Nummer två, jag har naturligtvis fortsatt att köpa på mig Cibus i småposter när de dippar ner och med årets utdelningshöjning där så landar jag på en månadsutdelning på 465kr i just Cibus. Det känns som en bra investering och jag lyckades ändå köpa den största delen på runt eller under 160kr sedan drevs priset upp hejdlöst och långt över vad företaget är värt. Det kommer att ta tid att växa i den kostymen, ett tag var den uppe på 290kr! Sjukt om du frågar mig. Just nu får man väl anse att runt 230kr är ett ok köp. Jag publicerar ingen ny utdelningskalender för jag vet att det kommer att bli förändringar men mot slutet av 2022 ska det i alla fall bli en för utdelningarna som kommer under 2023.21-09-16

Tänk vad saker kan förändras snabbt. För 4 månader sedan så såg nästa års (2022) fasta prognos ut som inlägget från 21-05-26. Jag trodde på en utdelning i från portföljen Preff o D-stugan på 18 800 kr. Men jag har fortsatt att köpa lite Cibus och mycket SBB-D samt att jag vill jämna till siffrorna för Volati. Jag vill i slutändan ha 500 kr i kvartalsutdelning från Volati och 500 kr i månaden från Cibus. Men jag räknar med att under 2022 vara helt i hamn med denna portföljen och inte investera mer däri. Men så här ser det i alla fall ut för nästa år:
21-05-26

Om jag blickar in i framtiden till nästa år fast man ska ju inte ta någonting för givet i denna föränderliga värld så ser Preff o D-stugan ut att växa lite till. När jag
för 1 1/2 år sedan var färdigbyggd med den som då bara kallades preffstugan så räknade jag inte med att SBB-D skulle bli ett innehav i den portföljen. Även Cibus har ju gjort entre och kommit in i stugvärmen. Som det ser ut nu så blir det en finfin utdelningsstuga och det är inte omöjligt att jag ökar ytterligare lite i både Cibus och SBB-D.
21-03-13

Ja efter lite övervägande så är det kanske bättre att döpa om denna sidan till preferens och D-aktie stugan. Det finns vissa skillnader mellan en D-aktie och en preferensaktie men likheten att de delar ut kvartals eller månadsvis är gemensam. Så jag tänker att det är mer rättvist att redovisa hur "månadsinkomsterna" till min sommarstuga ser ut just nu. 16 590kr ser det ut att bli i utdelningar under 2021.

20-08-14

Att ha en preferensportfölj innebär INTE som jag trodde för fyra år sedan en lugn o fin resa med stabila förutsättningar. Det händer saker som man inte kan förutse. Det började med att Balder löste in sina preffar och därmed försvann en av mina favoriter. Akelius var något år senare på tur med att lösa in en fantastiskt stabil preferensaktie. supertråkigt! Visserligen inte en ren preferensaktie men med samma förutsättningar var Hemfosas D-aktie. Stabil och med väldigt fin kursuppgång. De blev uppköpta av SBB och försvann som bolag. Jo visst vet man att Preferensaktier kan dras in av sina bolag men ändå, när det sker, så ska en ny process dra igång. Var ska du placera pengarna du får vid en inlösen? Du ska hitta en ny stabil spelare och det är inte alltid så enkelt. Senaste fenomenet som jag inte hade kunna förutse var att Volati förskjuter sin utdelning. Den såg jag inte komma ska jag villigt erkänna, men jag tror inte många andra heller gjorde det? En extraordinär händelse i forma av Corvid -19 pandemin gör att regeringen ställer krav på bolag som korttids-permittterar folk och får statligt pengastöd för detta, som motprestation inte får ge några aktieutdelningar. Volati kommer inte undan men enligt alla källor jag läst så kommer man att så småning om att retroaktivt betala ut de uteblivna utdelningarna. Lite pyssel är det allt att styra upp en bra och stabil preferensportfölj. Något att tänka på för er som börjar med detta men totalt sett så är det fantastiskt roligt att ha ett stabilt kassaflöde från en preferensportfölj.

20-06-03

Jag trodde att jag var färdigbyggd med min preferensportfölj men jag har tänkt om.
Övriga innehav har ökats på genom åren så nu är preferensaktierna i den totala portföljen nere på sådana nivåer att det känns helt rätt att öka på lite igen. Till saken hör naturligtvis de inställda utdelningar från många stamaktier. Så jag har valt att balansera upp det minsta innehaven i preffportföljen (NP3) och kommer att fortsätta tills jag når vettig nivå.
20-03-19

Min hjärna är inte skapad för ojämna siffror och ojämna tal. Jag kunde inte hålla mig utan köpte 10st K2A till så att jag nu istället får jämna o fina 1200:- var tedje månad. således uppdateras utdelningsschemat och den totala utdelningen för året.
Total utdelning för år 2019 var: 12 920kr
Beräknad utdelnin för 2020 bli: 13 500kr

janfebmarsaprmajjunjulaugsepoktnovdec
KlövernNP3K2AKlövernNP3K2AKlövernNP3K2AKlövernNP3K2A
Sagax DVolatiSagax DVolatiSagax DVolatiSagax DVolati
1500:-600:-1200:-1500:-600:-1200:-1500:-800:-1200:-1500:-800:-1200:-19-12-05

Tråkiga saker händer som man inte rår över. Hemfosa som var den enda ickepreffen i Preferensportföljen sommarstugan, den blir inlöst. Pengarna från inlösen väljer jag att delvis investera i Sagax för att inte dessa månader ska sjunka för mycket i utdelning. Akelius blir också inlöst och jag väljer att delvis investera i NP3 och ökar lite i Volati. Därmed så kommer Preferensportföljen att minska lite i utdelning uträknat månadsvis i feb, maj, aug och nov. I gengäld så kommer det att öka lite i jan, apr, juli och oktober så sett över året så kommer faktiskt utdelningen att öka med 160kr på ett år. Från och med januari 2020 kommer preferensportföljen sommarstuga att ge följande utdelningar:

janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KlövernVolatiK2AKlövernVolatiK2AKlövernVolatiK2AKlövernVolatiK2A
SagaxNP3SagaxNP3SagaxNP3SagaxNP3
15006001150150060011501500600115015006001150

Beräknad utdelning för hela 2020 blir 13 000kr. Trots alla motgångar så försöker jag ändå balandera upp så utdelningen skulle bli ungefär likvärdig den jag hade 2019.  2019-09-05


Beräknad total utdelning från preferensportföljen 2019 = 12 920 kr

janfebmarsaprmajjunjulaugsepoktnovdec
KlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2A
Sagax DVolatiSagax DVolatiSagax DVolatiSagax DVolati
HemfosaHemfosaHemfosaHemfosa
1550:-700:-1000:-1550:-700:-1100:-1360:-700:-1100:-1360:-700:-1100:-Uppdatering 2019-02-16 Portföljen spinner på och jag har inte investerat mycket nytt kapital på ett tag då jag är rätt nöjd med det jag investerat hittills. Vissa utdelningar från portföljen har jag reinvesterat i Hemfosa annars så plöjer jag ner utdelningen i vanliga aktier. Utdelningar för helåret 2018  blev 11 054kr.

2018-05-05 

Helt fantastiskt så har jag nått fram till 2/3 av målet. Jag har nu lyckats nå 1000kr i utdelning i 8 av årets 12 månader. Inte illa pinkat av en trähäst! Så det känns som att jag skulle kunna lyckas att nå mitt mål redan i år men vi får se, det finns ju så mycket annat intressant att placera i.
Utdelningar 2018
janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2A
Sagax DSagax DSagax DSagax D
HemfosaVolatiHemfosaVolatiHemfosaVolatiHemfosaVolati
   955:-   525:-   650:-  1180:-   700:-  1000:-  1300:-  700:-  1000:-  1400:-  700:-1100:-


Prognos utdelning 2019 
janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec
KlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2AKlövernAkeliusK2A
Sagax DSagax DSagax DSagax D
HemfosaVolatiHemfosaVolatiHemfosaVolatiHemfosaVolati
  1550:-  700:-   1100:-   1400:-  700:-  1100:-  1400:- 700:-  1100:-  1400:- 700:-1100:-
2018-04-06
Tänkte att det kunde vara kul och redovisa hur det går i mitt fortsatta jobb för att få ihop en liten raketmotor som försörjer eller snarare bidrar med kassaflöde till övriga investeringar. Det nya målet för 2018 var att få en utdelning om 1000kr/månad året runt och kanske lyckas jag? Det ser åtminstone ljust ut.
Utdelningar 2018
    jan     feb     mar    apr    maj    jun    jul   aug   sep   okt   novdec
KlövernAkelius  K2AKlövernAkelius  K2AKlövernAkelius  K2AKlövernAkelius  K2A
Sagax DSagax DSagax DSagax D
Hemfosa  VolatiHemfosa  VolatiHemfosa  VolatiHemfosa  Volati
   955:-   525:-    650:-  1180:-    700:-   710:-   1180:-   700:-  710:-  1180:-   700:-  710:-2018-02-06Det gamla fina uttrycket: -Det blir aldrig som man har tänkt sig! stämmer rätt bra in på preferensportföljen. Den var ju egentligen avslutad. Dvs, det skulle inte tillföras mer kapital till den utan den skulle sköta sig själv, utdelningarna skulle återinvesteras, det var allt. MEN, saker händer i vår omvärld vi inte styr över. Jag hade just styrt över till att investera i ETF:er istället men dömm om min förvåning då EU beslutar att fondbolag måste redovisa alla kostnader enligt viss standard annars skulle försäljning upphöra 3:e Januari 2017. Jag hann bara investera i dryga 2 månader och nu låste man möjligheten till ytterligare köp, i vart fall på Avanza. (Nordnet har köp även över Londonbörsen så där finns några handlingsbara ETF:er.) Så vad göra? Jag funderade ett slag på att köpa lite utländska REIT aktier men valde istället preferensaktier från Sverige. Mindre krångel och snabbare kassaflöde dessutom ingen valutarisk. Så nu kör vi en "reopening" på preffportföljen, häng med!
2017-11-03

Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Klövern 500:- 500:- 500:- 500:-
Hemfosa 30:- 30:- 30:- 30:-
Sagax 5:- 5:- 5:- 5:-
Akelius 325:- 325:- 325:- 325:-
Volati 200:- 200:- 200:- 200:-
K2A 500:- 500:- 500:- 500:-


En uppställning för att åskådligöra hur preferensportföljen-sommarstugan ser ut nu i november 2017. Här ser vi nu att portföljen genererar minst 500 kr/mån. Månadsutdelningen återinvesteras i portföljen. Under år 2018 så kommer den att ge 6240 kr i utdelning om man inte räknar in återinvesteringarna.

Sista uppdatering 2017-10-20
Projeket preferensstugan avslutas efter att jag nått uppsatta mål. preferensportföljen genererar 500kr varje månad året runt. Exakt vad som kommer att hända med utdelningarna har jag ännu inte bestämt. En del kommer nog att återinvesteras i Hemfosa stamaktie som ingår i portföljen. Det är ju ett smart sätt att "gratis" öka på innehavet och utdelningarna i portföljen. Slutresultatet av innehaven ser ut som följer:
Akelius pref.     65st
K2A pref.        100st
Klövern pref.   100st
Volati pref.        20st
Hemfosa stam. 30st
Sagax pref.       10st2017-10-16

Balder preferens är tvångsinlöst och utgår därför helt i från sommarstugeportföljen. Jag har valt att plocka in Volati istället för att fortsätta och utöka riskspridningen. Innehavet ser ut på följande vis:
Akelius pref.  63st
K2A pref.     100st
Klövern pref.100st
Volati pref.     10st
Hemfosa        30st

2017-08-30

Akelius pref.  63st
K2A pref.       95st
Klövern pref.  70st
Balder pref.    25st
Hemfosa        25st


2017-07-01
Jag fortsätter att investera i preferensaktier och bygger vidare på min portfölj sommarstugan. Jag redovisar sällan småköp jag gör utan tar hellre allt på en gång. Jag hoppas att jag innan årets slut har kommit upp i en utdelning på 500kr/månad året runt. Så här ser portföljen ut just nu:

Akelius pref.  53st
K2A pref.       70st
Klövern pref.  70st
Balder pref.     20st
Hemfosa         21st2017-05-18
Det ser bra ut och det flyter på med investeringarna. Jag fortsätter enligt plan och utdelningarna från de vanliga aktierna låter jag gå till preferensportföljen istället. Tanken är att jag ska satsa hela detta året på bara denna portföljen.
Just nu ser det ut på följande vis:
Akelius pref.  45st
K2A pref.       60st
Klövern pref.  60st
Balder pref.    20st
Hemfosa        15st


Jag hade faktiskt satt upp ett mål på 40st aktier i de tre översta preffarna under 2017 men det är uppnåt så nu har jag istället satt som mål 200st, fast inte under detta året utan mer som ett slutmål.

2017-04-21
Jag har valt att under de senaste månaderna enbart investera i preferensaktier. Utdelningarna från de ordinarie aktierna har gått hit och tack vare det har jag nu nått fram till mitt första delmål med denna portföljen. Jag har således 200:- i utdelning varje månad året runt. Kärninnehavet ser ut på följande sätt:
Akelius Pref. 40st
K2A pref.      40st
Klövern pref. 40st
Varje månade köper jag nya aktier för utdelningen i denna portföljen och den går till Hemfosa och Balder pref.
Det har varit en relativt snabb resa då jag började byggandet av sommarstugeportföljen i feb 2017.
Jag kommer att fortsätta bygga på om än i något långsammare takt..  2017-04-06
Nu känns det som om jag kommit en bit på vägen. Sommarstugeportföljen eller preferensstugan, vilket man vill, börjar faktiskt att dela ut en del. Nuvarande nivå ger strax över 1600kr för 2017 och nästa år blir det ännu bättre med minst 2400kr. Den uppmärksamma följaren ser att jag även lagt in Balder pref. I portföljen. Ett ytterst litet innehav mest för breddens skull.
Innehaven fördelar sig på följande:

Akelius pref. 30st
K2A pref.      40st
Klövern pref. 20st 
Balder pref.    3st
Hemfosa         6st


jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Klövern Akelius K2A Klövern Akelius K2A Klövern Akelius K2A Klövern Akelius K2A
Balder Balder Balder Balder
Hemfosa Hemfosa Hemfosa Hemfosa
0:- 150:- 125:- 106:- 150:- 200:- 108:- 150:- 200:- 110:- 150:- 200:-

2017-02-13   Så här ser portföljen Sommarstugan-preferens ut för tillfället.


I slutet av februari är det tänkt att den sista luckan ska fyllas av en preferensaktie till. Det blir nog Amasten pref. Mina tankar är den dagen det är dags för inlösen (om det blir så?) så är höjden upp till 350kr/aktie ett rejält skutt upp från dagens nivå kring 280kr, en icke oansenlig vinst som kan ses som betalning för att man inte fått någon utdelningshöjning, men sådant är alltid svårt att sia om så jag låter bli. Som vi kan se så är det en liten bit upp till målet på ett utdelande om 175kr/månad i alla preffarna. Detta kommer att åtgärdas och planeras vara klart senast i maj 2017.

En joker i portföljen blir Hemfosa aktien som är en vanlig aktie. Jag vill ha en motvikt så att inte inflationen käkar upp utdelningen över tid. Förhoppningen är att Hemfosa ska ha både värdehöjning och utdelningshöjning med sig som preferensaktierna saknar. 
Jag har redan smygköpt 4st. dels för utdelningen som jag fick från Akelius och sedan en liten överföring från utdelning i en annan portfölj.
Den kluriga planeringen är att för 175kr som utdelas varje månad året runt så kan jag alltså köpa två Hemfosa aktier. (så länge priset inte överstiger 87.50kr) Detta betyder att jag får ägna mig åt en rolig hobby, nämligen aktieköp regelbundet. Jag behöver inte tillföra något mer än startkapitalet sedan rullar det på av sig själv.
Varje år, under nämda förutsättningar, så blir det alltså 24st nya Hemfosaktier och dessa kommer i sin tur att utdela 4ggr/år och så är snöbollen i rullning!
Värden inom parentes är vad som kommer att delas ut i år.
Personligen tycker jag att det ser mycket trevligt ut!........................................................................................................................................Preferensstugan är ett pågående experiment för att se om utdelningar från preferensaktier kan täcka elräkningen i sommarstugan. I förlängningen så hoppas jag att den ska täcka hela driften och underhållet av densamma. Tanken är att tre olika bolag/preferensaktier ska täcka och ge utdelning varje månad under hela året.

Jag behöver alltså hitta preferensaktier som täcker olika månader eftersom en pref har utdelning var tredje månad (tot. 4ggr /år) så gäller det således att hitta någon som har utdelning, om vi tar det i kronologisk ordning, januari, februari och mars. Projektet blev en månad försenat så jag börjar januari 2017 att köpa en preferensaktie som har utdelning i februari. Valet föll på Akelius. Det fanns fem kandidater, Ratos, SAS, Oskar property, Volati och Akelius där SAS preffen stack ut med högst utdelning men redan nästa år kanske det är dags för inlösen så jag dumade den. 

Så här ser det nuvarande utdelningsschemat ut.


jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec
 Amast Akelius K2A  Amast Akelius K2A  Amast Akelius K2A  Amast Akelius K2A
150:-     ?     ?     ?     ?


K2A preffarna är ännu inte inköpta, det kommer att ske i februari.
Januari månads preff blev ju som bekant inte inköpt men den handlar jag i mars istället. Jag har siktet inställt på Amasten Holding preferens. Varför? Jag har i min vanliga aktieportfölj redan Heimstaden preferens med utdelning samma månader och detta är ett sätt att sprida risken. Dessutom har Amasten för tillfället 7.1% direkavkastning och ett stort glapp upp till inlösenkursen på 350:- så till dagens kurs på 282:- är den ett bra val.

Direktavkastningen/utbetalningarna som preferensaktierna ger återinvesterar jag i denna portföljen som jag döpt till sommarstugan. De första åren i existerande innehav sedan har jag tankar på att sprida riskerna lite och dessutom få sommarstugeportföljen lite indexreglerad med hjälp av vanliga stamaktier. Varför inte Hemfosa Fastigheter som är det enda svenska bolaget mig veterligen som delar ut kvartalsvis. Mmm, något att fundera på.


Inspirationen är på topp och det ska bli så roligt att bygga och följa utvecklingen av denna portföljen.!
Bra länkar att läsa på mer om preferensaktier finns bla. här:
http://attvaljalycka.blogspot.se/search?q=preferensaktier


http://hernhag.se/category/fragor-svar-om-sparande/


http://petrusko.blogspot.se/2015/01/inlosenkurs-for-preferensaktier.html


http://petrusko.blogspot.se/2015/06/introduktion-till-preferensaktier.html


Och här: http://blogg.avanza.se/hemberg/2017/01/04/preffar-ut-i-kylan/


OBS! Läs på och bilda dig en egen uppfattning innan du investerar i preferensaktier!

3 kommentarer:

 1. Castellum kanske skulle kunna vara en kandidat? Över 4% DA och stabila höjningar varje år.

  Mvh / Frihetsmaskinen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja Castellum är intressant och den delar ju numera ut 2ggr/år.

   Radera
 2. Tack för uppdatering idag! Jag som tänkt starta mig en liten preffportfölj som jag skrev om i morse och du kommenterade.

  Otålig som jag är ibland så blir det ett första litet köp redan idag: Alm Equity för januari, NP3 för februari och K2A för mars (första utdelningsmånad).

  Fanns förvånansvårt lite att välja på med kraven: DA > 6%, pris < lösenpris, ej inställda utdelningar och 3 olika förstamånader för utdelningar.

  Förstår att det inte blir livslånga innehav av det du skrev om idag.

  SvaraRadera