Aktieportföljen på Avanza               
    

Företag antal gamla portf.

Axfood 160

Castellum 475

Investor 30

Korsnäs 200

Sagax D 1000

Swedbank 600

Swedish Match 55

Telia 1800

Tele2 300

Öresund 50

AAK 10 nya portf.

Balder 2

Boliden 10

Holmen 2

Industrivärden 2

Latour


PEAB 10

SEB 60

Preferensaktier


Klövern 200

K2A 230

NP3 600

Volati 30
      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar