Aktieportföljen på Avanza               
    

Företag antal gamla portf.

Axfood 325

Castellum 500

Investor 37

Korsnäs 220

Sagax D 1000

Swedbank 610

Swedish Match 56

Telia 2040

Tele2 400

AAK 10 nya portf.

Boliden 15

Industrivärden 2

PEAB 10

SEB                   115

Preferensaktier


Klövern 200

K2A 240

NP3 800

Volati 30
      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar