Aktieportföljen

Uppdatering 19-04-14
Påfyllning i redan befinliga bolag under månaden som gått.

Företag Antal
Axfood  175
Castellum  230
Swedbank  500
Swedish match  50
Tele2 B  205

Öresund  35
NCC  150
Hemfos  325
Telia  700
Investor  20
Sagax D  300
Korsnäs  40


Preferensaktier Antal
Klövern  200
Akelius  100
Volati  20
K2A  220

18-05-16
Lite nytt och ännu ett bolag får tillträde till portföljen, Korsnäs.
Kartongbolag som säljer över hela världen, vettig DA och hyffsad historik. Även ökat i NCC.


Axfood 120
Castellum 120
Swedbank 130
Swedish match 50
Tele2 B 175
Kopparbergs 50
Avanza bank 0
NCC 70
Hemfosa 103
Telia 30
Investor 13
Sagax D 100
Korsnäs 20
Ett nygammalt bolag och två nya in i portföljen. Dessutom så redovisar jag min lilla framtidsportfölj som jag inte brukar skriva om. Värdet på portföljerna strax över 325 000kr.

Företag Antal
Axfood    120
Castellum    120
Swedbank    130
Swedish match      61
Tele2 B    175
Kopparbergs      50
Avanza bank        0
NCC      50
Hemfosa   101
Telia      30
Investor      12
Sagax D    100
Preferensaktier Antal
Klövern    200
Akelius      90
Volati      20
K2A    200
Framtidsportföljen Antal
Hanza Holding   15
LeoVegas    35
Catena Media    30
Fortnox    30

18-02-06
Portföljens innehåll har utökats med ett företag, Avanza bank.
Annars har jag bara ökat på i befintliga innehav. Värdet ligger strax över 300 000 SEK. och utdelningarna var 8554 SEK för helåret 2017.

Företag Antal
Axfood120
Castellum120
Swedbank130
Swedish match61
Tele2 B155
Kopparbergs50
Avanza bank0
NCC50
Hemfosa100
Sagax D 100
17-04-07 Hela förra årets utdelningar (2016) uppgick till 1207kr. Inte så konstigt eftersom jag började min investerarkarriär och när jag började köpa på mig aktier så hade 6 av 10 bolag redan haft utdelning. Så redan nu i april 2017 har jag fått dubbelt så mycket i utdelning som förra året och mer är på gång. Någonstans över 6000kr kommer det att bli i slutändan och det känns som en fin utveckling. Aktieportföljen börjar närma sig 100.000kr i investerade pengar.
--------------------------------------------------------------------------------
16-12-31 Så här ser fördelningen ut i aktieportföljen. Portföljens värde 67.500:-
Utdelningen på dessa aktier var under 2016 blygsamma 1216:- 
Jag fick bara utdelning på 5 av mina 11 innehav och det bidrar också till den klena utdelningen.
Under 2017 som kommer att bli mitt första fulla räkenskapsår har jag satt upp en målbild på 2500:- i utdelningar. Mer än en fördubbling men det kommer jag troligen att uppnå.

Under 2017 så kommer jag att bygga en experimentiv portfölj bestående enbart av preferensaktier.
Jag lägger upp information löpande om hur den ser ut och dess utveckling.Utdelningsschema 2017


Utdelningsportföljens utvecklingInga kommentarer:

Skicka en kommentar